DnB Nor Karl Johan

Rockfon Mono montert på 2.- og U-etasje. Her er det ca 70 innfelte runde armaturer i forskjellige størrelser.

 

DnB Nor, Karl Johans Gate

 

 

Dnb 2

 

Dnb 3

 

Dnb 4

 

Dnb 5

 

Dnb 6

 

Dnb 7