Norsk-Tysk Handelskammer

Rockfon Mono, montert i kontor og korridorer

Norsk Tysk Handelkammer 1

 

Norsk Tysk Handelkammer 2

 

Norsk Tysk Handelkammer 3

 

Norsk Tysk Handelkammer 4