Garasjehimlinger

Varmeisolering og støydemping av kjellergarasjer i boligblokker og næringsbygg.

 

Kravet til bedre arealutnyttelse og lettvint adkomst til bilene, ga de kalde kjellergarasjene. En enkel og praktisk løsning. Men det ga samtidig en del miljøproblemer. Kjøring til og fra garasjene i bomiljøet, og kulde- og støyproblemer for de som bodde, eller hadde sine arbeidsplasser, over garasjene.
Arkitektene har etterhvert funnet løsninger som reduserer trafikkbelastningen i bomiljøet til et minimum. Kulde og støyproblemet kan løses med Rockwool Garasjehimlinger.

 

Garasjehiml _3

 Garasjehiml _4

 

Enkelt, effektivt og vedlikeholdsfritt

Himlingssystemet er utviklet spesielt for kalde garasjer, og er like effektivt enten det monteres i byggefasen eller som etterisolering. I et aluzink-behandlet skinnesystem, monteres f. eks. 200 mm Rockwool isolasjon som gir en meget effektiv isolasjon mot kulde. Deretter en 50 mm Rockfon Industrial Nature med glassfiberduk. I tillegg til en støydemping på hele 5-7 decibel for rommene over, blir garasjen både lysere og triveligere.

Rockwool Garasjehimlinger krever ingen form for regelmessig vedlikehold. Skulle det oppstå støtskader på en eller flere plater, er det lett å skifte dem ut. Det er bare å få ned tverrprofilene, og skifte ut én etter én av de ødelagte platene.
 
 

 

Logo Rockwool